Browsing Tag

social

विकासवाद: उत्पत्ति, डार्विन, सामाजिक, रैखिक र सांस्कृतिक विकासवाद

विकासवाद विभिन्न सिद्धान्तहरूमा आधारित वैज्ञानिक विचारको वर्तमान परिभाषा गर्न प्रयोग गरिने शब्द हो। जुन प्रजातिहरूले समयको साथ